Have a question? Give us a Tel: 86-0516-81913678

Công ty chúng tôi đã tham gia Triển lãm dầu Abu Dhabi lần thứ 22

Vào tháng 11 năm 2019, công ty chúng tôi đã tham gia triển lãm dầu ở Abu Dhabi. Trong triển lãm, chúng tôi đã gặp nhiều người bạn cũ, những người có sự hợp tác lâu dài, và cũng chào đón một số người bạn mới quan tâm đến việc hợp tác.

12

Trong triển lãm này, công ty chúng tôi đã thu được rất nhiều tiền và đạt được ý định hợp tác với một số khách hàng. Nó cũng đã quảng bá thương hiệu của công ty chúng tôi và mở rộng sự phổ biến của công ty, tạo nền tảng cho công ty chúng tôi dần dần đạt được những mục tiêu lớn hơn và mạnh mẽ hơn.

3


Thời gian đăng bài: 18/12-2019